Türe göre filtrele:

Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu E-Ticaret 1. Baskı

Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler
Şule Işınsu Özmen
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2003 ISBN 975-685-45-5
Publication year: 2003

Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu E-Ticaret 2. Baskı

Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler
Şule Işınsu Özmen
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006 ISBN 975-6857-44-7
Publication year: 2006

Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu E-Ticaret 3. ve genişletilmiş Baskı

Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler
Şule Işınsu Özmen
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Temmuz 2009, 9 ISBN 78-605-399-088-8
Publication year: 2009

Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu E-Ticaret 4. genişletilmiş Baskı

Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler
Şule Işınsu Özmen
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Şubat 2012 ISBN 78-605-399-088-8
Publication year: 2012

Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu E-Ticaret 5. genişletilmiş Baskı

Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler
Şule Işınsu Özmen
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ekim 2013 ISBN 78-605-399-088-8
Publication year: 2013

Country e-Preparedness Reports (E-Competence for Strategists) State of e-Business and Potential for Development in Turkey

Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler
Şule Işınsu Özmen
International Trade Center (UNCTAD/WTO), Dec.2003, Geneva
Publication year: 2003

New x (Economy + Business Rules + Business Models) (İngilizce)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
Şule Işınsu Özmen
Global Business and Technology Association International Conference Saint John Üniversitesi - USA, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 11-15 Temmuz
Publication year: 2001

New x (Economy + Business Rules + Business Models)

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Şule Işınsu Özmen
Global Business and Technology Association International Conference Proceedings, 2001
Publication year: 2001

Competitive Position Analysis in Strategic Management Process

Yüksek Lisans Tezi
Şule Işınsu Özmen

A Comparative Study on Producer Price Index Model with SpecialReference to European Community Practice

Doktora Tezi
Şule Işınsu Özmen