Konferans Adı : İnet-tr 2002, VIII. “Türkiyede Internet Konferansları”
Yer ve Tarih : İstanbul, Harbiye Askeri Müze 19 – 21 Aralık 2002
Tebliğ Adı : E-Ticaret’te İkinci Evre: Yanlışlar ve Doğrular
Konferans Adı : Yöneylem Araştırma ve Endüstri Mühendisliği XXIII
Yer ve Tarih : İstanbul,Yeditepe Üniversitesi, 3-5 Temmuz 2002
Ortak Yazarlar : Dr. Serra Yurtkoru, Arş. Grv. Beril Sipahi
Tebliğ Adı : Application of Datamining Tool for Classification of Organizational Change ExpectationDökümanlar : PDF DOC PPT (1278 KB)
Konferans Adı : Ulusal Pazarlama Kongresi
Düzenleyen : Kocatepe Üniversitesi
Yer ve Tarih : Afyon, 16-19 Mayıs 2002
Poster Bildiri : 21. Yüzyılın Pazarlama Paradigmasında Pazarlama’nın Yeni İkizi: Teknoloji (Kabul edildi, Sunulamadı)Dökümanlar : PDF DOC PPT
Sempozyum Adı : Araştırma Sempozyumu 2001
Düzenleyen : Türk İstatistik Derneği
Türk Matematik Derneği
T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü
Yer ve Tarih : Ankara, 12 – 14 Kasım 2001
Tebliğ Adı : Dijital Ekonominin İstatistik Eğitimine EtkisiDökümanlar : PDF DOC PPT
Konferans Adı : İnet-tr 2001, VII. “Türkiyede Internet Konferansları”
Yer ve Tarih : İstanbul, Harbiye Askeri Müze 1-3 Kasım, 2001
Tebliğ Adı : Eğitimde Sanal Sınıf Uygulaması ve Sonuçları
->http://www.kho.edu.tr/yayinlar/btym/bilgibankasi/sistembil/Dökümanlar : PDF DOC PPT
Sempozyum Adı : V.Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu
Düzenleyen : Çukurova Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri Bölümü
Yer ve Tarih : Adana, 19 – 22 Eylül 2001
Tebliğ Adı : İş Hayatı Veri Madenciliği ile İstatistik Uygulamalarını Yeniden KeşfediyorDökümanlar : PDF DOC PPT
Konferans Adı : 2001 Global Business and Technology Association International Conference
Düzenleyen : Saint John Üniversitesi – USA, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
Yer ve Tarih : İstanbul, 11-15 Temmuz
Tebliğ Adı : New x (Economy + Business Rules + Business Models) (İngilizce)Dökümanlar : PDF DOC PPT
Sempozyum Adı : Araştırma Sempozyumu 2000
Düzenleyen : Türk İstatistik Derneği
Türk Matematik Derneği
T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü
Yer ve Tarih : Ankara, 27 – 29 Kasım 2000
Tebliğ Adı : İnternet Üzerinden Anket Yoluyla Veri Toplama YöntemiDökümanlar : PDF DOC PPT
Sempozyum Adı : Bilişim 2000 Etkinlikler
Düzenleyen : Türkiye Bilişim Derneği
İnterpro Yayıncılık Araştırma
Yer ve Tarih : İstanbul, 6 – 9 Eylül 2000
Tebliğ Adı : Kobi’lerin İnternet ve E-Ticarete olan Bakış Açılarının ve Beklentilerinin Tesbiti ÇalışmasıDökümanlar : PDF DOC PPT
Sempozyum Adı : Araştırma Sempozyumu 95
Düzenleyen : Türk İstatistik Derneği
Türk Matematik Derneği
T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü
Yer ve Tarih : Ankara, 27 – 29 Kasım 1995
Tebliğ Adı : Toptan Eşya ve Üretici Fiyat Endekslerinde Net ve Brüt Tartılandırma Yöntemlerine İlişkin bir Uygulama
Sempozyum Adı : I. Ulusal Pazarlama Sempozyumu
Düzenleyen : Türkiye Pazarlama Derneği
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
Yer ve Tarih : Silivri / İstanbul, 27 – 29 Ekim 1995
Tebliğ Adı : Kredi Kartı Pazarı Örneğinde Hedef Müşteri Kitlesinin Hizmet Beklentisinin Zorlayıcı Etkileri
Sempozyum Adı : Araştırma Sempozyumu 93
Düzenleyen : Türk İstatistik Derneği
Türk Matematik Derneği
T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü
Yer ve Tarih : Ankara, 22 – 24 Kasım 1993
Tebliğ Adı : Yeni Bir Fiyat Endeksi Sistemi: Üretici Fiyat Endeksleri