Türe göre filtrele:

Kobi'lerin İnternet ve E-Ticarete olan Bakış Açılarının ve Beklentilerinin Tesbiti Çalışması

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Prof. Dr. Şule Işınsu Özmen
Bilişim 2000 Etkinlikleri, Türkiye Bilişim Derneği, İnterpro Yayıncılık Araştırma, İstanbul
Publication year: 6 - 9 Eylül 2000

İnternet Üzerinden Anket Yoluyla Veri Toplama Yöntemi

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Prof. Dr. Şule Işınsu Özmen
Araştırma Sempozyumu 2000, Türk İstatistik Derneği, Türk Matematik Derneği, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü,Ankara
Publication year: 27 - 29 Kasım 2000

New x (Economy + Business Rules + Business Models)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Prof. Dr. Şule Işınsu Özmen
Global Business and Technology Association International Conference, Saint John Üniversitesi - USA, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
Publication year: 11-15 Temmuz 2001

İş Hayatı Veri Madenciliği ile İstatistik Uygulamalarını Yeniden Keşfediyor, V.Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Prof. Dr. Şule Işınsu Özmen
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Adana
Publication year: 22 Eylül 2001

Eğitimde Sanal Sınıf Uygulaması ve Sonuçları, İnet-tr

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Prof. Dr. Şule Işınsu Özmen
VII. "Türkiyede Internet Konferansları", İstanbul, Harbiye Askeri Müze
Publication year: 1-3 Kasım, 2001

Dijital Ekonominin İstatistik Eğitimine Etkisi

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Prof. Dr. Şule Işınsu Özmen
Araştırma Sempozyumu 2001 Türk İstatistik Derneği, Türk Matematik Derneği, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara
Publication year: 12 - 14 Kasım 2001

1. Yüzyılın Pazarlama Paradigmasında Pazarlama'nın Yeni İkizi: Teknoloji (Kabul edildi, Sunulamadı)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Şule Işınsu Özmen
Poster Bildiri Ulusal Pazarlama Kongresi Kocatepe Üniversitesi, Afyon
Publication year: 16-19 Mayıs 2002

Application of Datamining Tool for Classification of Organizational Change Expectation

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Prof. Dr. Şule Işınsu Özmen, Dr. Serra Yurtkoru, Arş. Grv. Beril Sipahi
Yöneylem Araştırma ve Endüstri Mühendisliği XXIII, İstanbul,Yeditepe Üniversitesi
Publication year: 3-5 Temmuz 2002

E-Ticaret'te İkinci Evre: Yanlışlar ve Doğrular İnet-tr 2002

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Şule Işınsu Özmen
VIII. "Türkiyede Internet Konferansları" İstanbul, Harbiye Askeri Müze
Publication year: 19 – 21 Aralık 2002

Elektronik Pazarlamanın Çerçevesi ve Türkiye'deki KOBİ'lerin Konuyla İlgili Bilgi Düzeyleri ve Beklentileri

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Şule Işınsu Özmen
M.Ü. S.B.E. Öneri Dergisi Haziran 2003 s:7-14
Publication year: 2003