Türe göre filtrele:

Statistical Problems and Solutions for Economics and Business Administration I

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Prof. Dr. Şule Işınsu Özmen, Dr. Ateş VURAN
T.C. Marmara Üniversitesi İstatistik ve Kantitatif Araştırmalar ve Uygulama Merkezi (ISKAR) MerkezYayın No 96/2, İstanbul
Publication year: 1996

Kredi Kartları: Pazar Yapıları Üzerine bir Araştırma

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Prof. Dr. Şule Işınsu Özmen
T.C. Marmara Üniversitesi İstatistik ve Kantitatif Araştırmalar ve Uygulama Merkezi (ISKAR) Yayın No 91/5, İstanbul
Publication year: 1991

Üretici Fiyat Endekslerinin Kuramsal Çerçevesi ve Kapsamı

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Prof. Dr. Şule Işınsu Özmen
T.C. Marmara Üniversitesi İstatistik ve Kantitatif Araştırmalar ve Uygulama Merkezi (ISKAR) Yayın No 91/6, İstanbul
Publication year: 1991

Management Training and Development: Research on Essential Knowledge, Skills and Abilities for Managers in Turkey

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Prof. Dr. Şule Işınsu Özmen
T.C. Marmara Üniversitesi İstatistik ve Kantitatif Araştırmalar ve Uygulama Merkezi (ISKAR) Yayın No 92/1, İstanbul
Publication year: 1992

Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi Yüzyıl Biterken Ciltleri 'Banka ve Finans Sistemi' maddesinde "Bankalar - Tüketici İlişkisinde Değişim" ve "Banka Kartları" isimli metinler

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Prof. Dr. Şule Işınsu Özmen
II. Cilt s:106, 108.
Publication year: 1995

Doğrusal Olasılık, Logit, Probit Modelleri ve Bir Uygulama

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Prof. Dr. Şule Işınsu Özmen
T.C. Marmara Üniversitesi İstatistik ve Kantitatif Araştırmalar ve Uygulama Merkezi (ISKAR) MerkezYayın No 96/1. Marmara Üniversitesi Yayın No:581, İstanbul
Publication year: 1996

Measuring Expansion In Credit Card Market - Ticket Value Approach

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Prof. Dr. Şule Işınsu Özmen
Yayınlanmamış Çalışma

Yeni Bir Fiyat Endeksi Sistemi: Üretici Fiyat Endeksleri, Araştırma Sempozyumu 93

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Prof. Dr. Şule Işınsu Özmen
Türk İstatistik Derneği, Türk Matematik Derneği, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Ankara
Publication year: 22 - 24 Kasım 1993

Kredi Kartı Pazarı Örneğinde Hedef Müşteri Kitlesinin Hizmet Beklentisinin Zorlayıcı Etkileri

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Prof. Dr. Şule Işınsu Özmen
I. Ulusal Pazarlama Sempozyumu, Türkiye Pazarlama Derneği, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Silivri / İstanbul
Publication year: 27 - 29 Ekim 1995

Toptan Eşya ve Üretici Fiyat Endekslerinde Net ve Brüt Tartılandırma Yöntemlerine İlişkin bir Uygulama Araştırma Sempozyumu 95 Türk İstatistik Derneği

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Prof. Dr. Şule Işınsu Özmen
Türk Matematik Derneği, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Ankara
Publication year: 27 - 29 Kasım 1995