Türe göre filtrele:

Elektronik Pazarlamanın Çerçevesi ve Türkiye'deki KOBİ'lerin Konuyla İlgili Bilgi Düzeyleri ve Beklentileri

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Şule Işınsu Özmen
M.Ü. S.B.E. Öneri Dergisi Haziran 2003 s:7-14
Publication year: 2003