Kobilife Kasım 2009 Yazısı

Son yazılarımın konusu olan online eğitim, KOBİLİFE’ın bu sayısında iki açıdan değerlendirilecek. Birincisi online eğitimin yeni nesil bir eğitim şekli olması. İkincisi ise KOBİ’lerin yeni nesil kurucu ortakları ve kurucu aile büyüklerinin işlerini devralan ikinci ve üçüncü kuşak yöneticilerin bir yandan günlük işlerini yürütürken ihtiyaçları olan eğitimi zaman ve mekan kısıtlaması olmadan alabilmesi.
Yeni nesil cep telefonları gibi yeni nesil eğitim yöntemlerinin gelişmesi ve olumlu sonuçlarının ortaya çıkmasıyla eski yöntemlerin yerini alması kaçınılmaz. Tıpkı fax cihazının yerine dokümanların internet üstünden gönderilmesi, telefon iletişiminin internete kayması gibi. Telefon nasıl bir iletişim aracı ise eğitim materyallerinin alıcıya aktarma yöntemi olan online eğitim platformları da birer eğitim aracıdır. Asıl amaç eğitimdir, eğitmektir, eğitimi alan kişinin öğrenmesini ve verilen bilginin alıcısına doğru zamanda ulaşmasını sağlamaktır. Online ise tüm “e” lerde olduğu gibi bir araçtır. Önemli olan doğru ve güncel eğitim içeriğinin alıcının işine yarayacak biçimde en uygun araçlarla aktarılmasıdır. İşte bu nedenle eğitimin amacı ile bunun alıcıya sağlanma şekli birbirine karıştırılmamalıdır.
Eğitimin İnternet aracılıpyla online platformlardan bilgisayar veya mobil araçlara aktarılması durumunda, eğitim alacak KOBİ yönetici ve çalışanlarına sağlayacağı çok önemli avantajlar vardır. Online eğitim sürecinde mevcut işlerini yürütebilir. Özellikle zamanla yarışan ve gün içinde fabrikasını, atölyesini, işyerini çalıştırmak durumunda olan yöneticilerin eğitim almak için işyerlerinin olduğu yerden farklı bir mekana gitmelerinin çeşitli zorlukları söz konusudur. Bu durum, eğitim alma isteklerini engelleyen bir faktör olmakta veya en azından bu isteği azaltmaktadır. Yıllardır yüzyüze eğitim alan çeşitli KOBİ yönetici ve çalışanlarının bu sıkıntılarını dile getirdiklerine şahit oldum. Bulundukları şehirlerde, bölgelerde ihtiyaçları olan eğitimlerin verilmemesi veya büyük şehirlerde yaşıyorlarsa ulaşım zorluklarından dolayı eğitim alma konusunda yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler. Uzaktan eğitim alanların birçoğu ise bu zorlukları aşmak için uzaktan eğitimi tercih ettiklerini belirttiler. Bugünlerde konuştuğum işletme yüksek lisans öğrencilerimden birisi ise yurt dışında bir ofis açtıklarını ve zamanının çoğunu bu ofiste geçirmesi gerektiği için mevcut yüksek lisans eğitiminin uzaktan eğitim programına kaydırmasının mümkün olup olmadığını sordu. Zamana ve mekana bağımlı bir eğitim şekli, ya günlük işlerin stress ve yorgunluğunun ardından alındığı için amacına ulaşmamakta, ya da belirlenmiş zamanlarda eğitimin verildiği mekanda yüzyüze alma zorunluluğu olduğu için devamsızlıklara yol açmakta ve derste verilen bilgiden fayda sağlanmasına engel olmaktadır.
Online eğitimde, eğitim saatlerinin esnek olması çalışanlar için özellikle yönetenler için önemli bir avantaj sağlar. Şirketlerinin, işyerlerinin devamlılığnı sağlamak ve işlerini yürütmek durumunda olanlar satın alma, üretim, pazarlama ve benzeri süreçlerin bir an olsun kesintiye uğramasının riskine girecek bir lükse sahip değildir. Bir yandan da ister bir ürün ister bir hizmet üretsin, üreten kişi ve kurum öğrenmeye devam etmek zorundadır. Günümüz rekabet koşullarında isabetli kararlar almak için değişen dünyayı, değişen iş kurallarını öğrenmek durumundadır. Diplomaların ömrü ne yazık ki kısalmıştır. Üretimden pazarlamaya, tedarikten müşteri ilişkilerine kadar iş yapma biçimleri değişmiştir. Artık yeni nesil yöneticilerin yeni dünyanın rekabet koşullarına göre stratejiler geliştirmesi gerekmektedir. İkinci ve üçüncü kuşak yöneticilerinin işeri devraldığı aile şirketlerinde yönetimde başa çıkmaları gereken çok daha fazla sorun yaşamaları çok doğaldır. Gelişmelerin hızından dolayı her türlü sürdürülebilirliğin kısaldığı dünyamızda şirketlerin başarılarını sürdürebilmeleri artık eski yöntemlerle pek mümkün görünmüyor. Yeni nesil yöneticilerin, bir üst nesil şirket kurucu ve yönetici büyükleriyle karşılaştırıldığında en çok ihtiyaçları olan konulardan biri de zaman yönetimidir. İşte bu nedenlerle online eğitim yeni nesil bir eğitim yöntemi olarak yeni nesil yöneticiler için önemli bir fırsattır. Bir yandan değişimi, bir yandan zamanlarını yönetirken bir yandan da fabrikalarının, işyerlerindeki işlerin devamlılığını sağlamak durumundadır.
İşlerine ara vermeden bulundukları mekanlardan, gün içinde işyerlerinden, iş dışında evlerinden, seyahatlari esnasında kaldıkları otellerden kısacası mekandan ve zamandan bağımsız istedikleri yerden istedikleri zaman diliminde eğitim alması bulunmaz bir fırsattır. Bu eğtimler kısa dönem e-sertifika programları olabileceği gibi daha uzun bir zaman dilimine yayılmış derece almaya örneğin yüksek lisans derecesi almaya yönelik online eğitim programları olabilir. Ülkemizde yüksek öğrenimde online eğitim konusunda açılımlar planlanmaktadır. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına uzaktan eğitim her geçen gün daha fazla eğitim kurumu tarafından ele alınmakta ve internet üstünden verilecek görsel, işitsel, metin şeklinde eğitim materyalleri hazırlama süreçleri önem kazanmaktadır. Online eğitim hazırlayan kurumlar sadece eeğitim kurumlarıyla sınırlı değildir. Büyük kurumların bir kısmı özllikle farklı coğrafi bölgelerde şubeleri, bayileri olan kurumlar çalışanlarının eğitimi için zamandan ve mekandan dolayısıyla maliyetten tasarruf sağlayan online eğitimi tercih etmektedir. Çalışanlarını belli bir şehire çağırarak eğitim vermeleri durumunda çalışanlarını yapmaları gereken işlerden alıkoymuş olurlar ki bu işletmenin performansını olumsuz yönde etkiler. Ayrıca yüzyüze eğtim için konaklama maliyetlerine katlanmak durumunda kalırlar.
KOBİ’lerin yeni nesil yöneticileri arasında bilgisayar ve bilişim teknolojileri okur yazarları hızla artmaktadır. Onlara en önemli tavsiyem İnternette arama motorlarında online eğitim, uzaktan eğitim kelimeleriyle arama yapmaları ve öncelikle İnternet üstünden herkese açık olan dijital eğitim materyallerine erişebileceklerini görmeleri. Uzaktan eğitim veren özel kurumların herhangi birinin ismini vermekten özellikle kaçındığım için bunu kendilerinin bulacaklarına eminim. Aradıkları kelimelere, belirli konularla ilgili arama kelimeleri eklemeleri durumunda örneğin uzaktan satış eğtimi, çek ve senet yönetimi gibi konularda içeriği oldukça zengin ve keyifle izleyecekleri görsel, sesli, sunumlarla desteklenen konuşma akışlarının bile yazılı olarak sitede yayınlandığı eğitim materyallerine ulaşmalarının hiç de zor olmadığını göreceklerdir.
Sonuçta, esas olan konu eğitimi alacak kişinin öğrenme sürecinin verimli olması yani en az zaman ve maliyetle en fazla işe yarar bilgiyi edinebilmesidir. Bunun yanısıra etkin olması da esastır. Yani eğitim verilen konularla ilgili bilginin doğru, güvenilir, güncel olması, işe yaraması, ve iş hayatında uygulanabilir olmasıdır. Eğitim ister online ister geleneksel ortamda yapılsın amacına ulaşmayan bir eğitim, öğrenilmeyen ve uygulanamayan bilgi, içinde bulunduğumuz bilgi çağında ne derece anlamlı kalır bunu da sizlerin takdirine bırakıyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir