Kobi’lere Yönelik Kamu veya Özel, Ticareti Destekleyen Tüm Kurumlara Açık Mektup.
Kobilife Dergisi Kasım 2010 Sayısı

Ekim ayında KOBETİC (www.kobetic.net) projesinin “Final Konferansı’na” ve bir gün öncesinde proje çıktıların sürdürülebilirliğini tartıştığımız çalıştaya katıldım.  İstanbul  Ticaret Odası (www.ito.org.tr) liderliğinde yürütülen ve Avrupa Birliği, Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci destekli KOBETİC projesinin konusu  “KOBİ’lerin e-Ticaret Konusunda Eğitilmesi”. Proje kapsamında gerçekleştirilen pilot e-ticaret eğitimleri, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Viyana Mesleki Eğitim Enstitüsü ve ITC-Europa danışmanlık firması işbirliğiyle yürütülmüş. Proje, 18 ve 19 Ekim’de İTO’da düzenlenen konferans ile  sonlandı. Konferansa, projede yer alan ilgili tarafların temsilcileri ile yurt içinden ve yurt dışından gelen uzmanlar katıldı. Onların yanı sıra,  KOBİ’leri ve ticareti destekleyen kamu ve özel kurum temsilcileri, akademisyenler ve eğitim alan bazı KOBİ temsilcileriyle birlikte KOBETİC projesi değerlendirildi.  Bu değerlendirme konferansının ve çalıştayın amaçlarından birisi de, proje sürecinde değer katan faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için çeşitli uzmanlardan görüş almaktı. 
Hazırlık ve değerlendirme süreciyle birlikte iki yıl süren proje kapsamında  Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı bir pilot eğitim programı hayata geçirilmiş. Eğitim programı sürecinde başta eğitim materyalı olmak üzere önemli  bir bilgi birikimi elde edilmiş.  Dolayısıyla,  proje paydaşları,  projenin tamamlanmasının ardından, özellikle  benzer eğitimlerin ve projede öngörülen katma değerli hizmetlerin KOBİ’lerle ilgili daha fazla kurum ve kişilerin desteğiyle devamını sağlamayı hedefliyorlardı.
Sürdürülebilirlik,  özellikle günümüzde hemen her konuda  özen gerektiren bir süreç. Başarılı projelerin sürdürülmesi, rekabet avantajının sürdürülmesi, müşterilerin memnuniyetinin devamlılığı, eğitimin hayat boyu sürdürülmesi gibi. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Her birini  belli bir anda başarmış olmak yetmiyor. Dünya öylesine hızlı bir değişim içinde ve ticaretteki aktörlerin; iş sahiplerinin, müşterilerin karşısına çıkan fırsatlar öylesine hızlı değişiyor  ki, her konuda adeta “zap” lamak bir alışkanlık haline geliyor. “Bizden önceki projeler rafa, haydi biz daha iyisini yaparız” derken daha önceki projelere verilen emekler ziyan ediliyor.
KOBETİC projesi çerçevesinde geliştirilen eğitim ve e-ticaret uygulamaları konusunda  içerik üretme ve KOBİ’lere e-ticaret konusuyla ilgili değer katma sürecinin  sürdürülebilirliği çok önemli. Bu bağlamda, amacım bu yazıyla, özellikle faaliyet alanları KOBİ’ler ile kesişen, ticareti ve ihracatı destekleyen İGEME, KOSGEB gibi devlet kurumları,  tüm ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, KOBİ’lere yönelik destek paketleri hazırlayan bankalar, KOBİ çalışanlarını hedef alan eğitimler geliştiren  üniversite ve akademisyenlere projeyi duyurarak ve tanıtarak sürdürülebilecek konularda destek olmaya davet etmek.
Pilot eğitimde, İTO üyesi ve imalat sanayinde faaliyet gösteren toplam 40 KOBİ çalışanından oluşan  katılımcılara,  iki ayrı grup ve zaman diliminde teorik ve uygulamalı olmak üzere e-ticaret eğitimleri verilmiş. Proje ortaklarından İstanbul Ticaret Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Özgür Çengel, Yrd. Doç. Dr. Figen Yıldırım, Yrd. Doç. Dr. Alper Özpınar ve Araş. Gör. Doğan Selçuk Özgür eğitmen olarak ve ders materyali üretiminde görev alan uzmanlar. Hazırladıkları ve diğer proje ortaklarının sağladıkları içerikle birlikte Türkiye KOBİ’lerine ve koşullarına uyarladıkları eğitim içeriğinin, amacına ulaşmış olduğunu katılımcıların kendileri bizzat Final Konferansı’nda dile getirdi. Konferans esnasında  gerek dile getirilen memnuniyet, gerek tamamladıkları bir projeyi anlatırken görev alanlarının yaşadıkları çoşku, eğitmen olarak görev yapan arkadaşların yanı sıra İTO’nun proje görevlileri Bahar Özsu, Yasin Uygur ve takım arkadaşlarının bu projeye ne çok emek verdiklerinin işaretiydi. Benim gözlemim o ki bu genç ve dinamik arkadaşlar proje çıktılarının daha sonraki dönemlerde değerlendirilmesini gerçekten çok arzu ediyorlar. Eğitim programlarının ve içeriğinin geliştirilmesine ve devamına ilişkin istek ve ve beklentilerinde samimiler.  Eğitim materyallerinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla da proje kapsamında muhtemelen zorunlu olmayan bir de http://acikkampus.org adresinde eğitim portalı oluşturup eğitim içeriklerini yerleştirmişler. Henüz çok yeni olan bu portal gelişme aşamasında.  Diğer bir ifadeyle özellikle KOBİ’lere yönelik pratik ve uygulama ağırlıklı,  e-uygulama süreçleri içeren, başarı öykülerine yer verilen Türkçe içerik üretilmesi ve portalın geliştirilmesine ihtiyaç var. Bunun mümkün olması ise belki genç arkadaşların diliyle büyüklerin bu konuya bir el atmasını  gerektiriyor. Yani, eğitimlerin ve içerik üretiminin devamını sağlayacak olan başta İstanbul Ticaret Odası yönetimi olmak üzere diğer illerdeki oda yöneticilerinin KOSGEB ve İGEME’nin ve KOBİ’leri destekleyen tüm kamu ve özel kurumların her türlü katkısı sürdürülebilirliği artırıcı bir etki yaratacaktır. Katkı konusunu da açmak gerekirse, önce bu proje çıktılarını sahiplenerek ve yaygınlaşmasını sağlamak adına KOBİ’lere duyurarak başlayabilirler. Daha ileri aşamada kendi bünyelerinde bu eğitim programlarını tekrarlayarak ve giderek büyüyen bir içerik ve eğitmen kadrosuyla bunu sürdürebilirler. Ben kendi adıma kalemimle, çalıştay ve konferansa katılımımla birlikte yetkililere ve ilgililere bu açık mektubu yazmam gerektiğine inandım. Ama bu işi sadece başkalarına bırakmak yetmez elbette. Bu projeye emek vermiş olan arkadaşların bu işin takipçisi olacağına yürekten inanıyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir