Kobilife Dergisi 2009 Eylül Sayısı
Eğitimin  her yaşta, her işte ve sorumlulukta bireyler için olduğu kadar  bütün kurumlar  için  her zaman, her evrede şart olduğu tartışmasız bir gerçek. Eğitim ne zorunlu 8 yıl ile, ne lise eğitimi ile ne de üniversite ve üniversite sonrasıyla sınırlı kalmamalı. Eğitim, öğrenme ömür boyu sürmeli. Bireyler doğdukları andan itibaren, kurumlar kuruldukları günden itibaren öğrenmeye  açık olmalı. Özellikle başdöndürücü bir hızla yaşanan iletişim ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler  öğrenmenin her yerden ve her zaman gerçekleşmesi gerektiğini ve gerçekleşebileceğini  gösteriyor.  Çünkü  değişim artarak hızlanıyor. Bilgi, ortak akıl ve sermayenin  küreselleştirdiği  dünyada eğitimin sürekli olması,  çağdaş içerik ve yöntemlerle sunulması çok önem kazandı. Böyle olmaması durumunda toplumlar, ülkeler, kurumlar ve bireyler arasında farklar her geçen gün artmakta, uzun vadede toplumsal çatışmalara kadar gidebilmektedir. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır sözü bu devirde gerçek anlamını buldu. Bilgiyi paylaşmanın, ihtiyacı olanlara sunmanın elbette çeşitli yöntemleri vardır. Bu yöntemleri sınıflandırabileceğimiz kriterlerden biri de İnternetin  doğuşu ve yaygınlaşmasıdır. İnternetten önce kullanılan öğrenme ve öğretme metodlarına, internetten sonra gelişen ve geliştirilen yöntemler eklenmiştir.  İnternetten sonra bilgi üretiminin ve aktarımının zamandan ve mekandan bağımsız tasarlanması ve sunulması, eğitime geniş katılım sağlamanın yollarından birisidir.  
Eğitim sisteminin çağdaş bir yapıda olması, eğitimin geniş katılımlı olması, ömür boyu sürmesi zamandan ve mekandan bağımsız olması isteniyorsa  bu  sistemin internet ve bilişim teknolojilerinden faydalanması gereği açık biçimde ortaya çıkıyor.  E-dünyanın bir gerçeği de eğitim sistemine olan etkisi ve katkısı.  Online eğitim “e’lerin” eğitime yansımasının bir göstergesi. Uzaktan eğitim metodları İnternetin ortaya çıkmasıyla bambaşka bir boyut kazandı. Eğitim içeriğinin sunuş biçimini değişti. Öğretme ve öğrenme sürecinde  önemli değişimler yaşanmaya başlandı.  İnternet üstünde sunulan her bir bilgi kaynağı, güvenilirliği ve kalitesi tescillendiği sürece eğitim ihtiyacını karşılayacak niteliğe sahiptir.  İnternet üstünden sunulan eğitim materyallerini sadece metin içeriği olarak düşünmemek gerekir. Web tabanlı uygulamalar, video ve audio içerikler, webinar, podcast sunumları,  e-eğitim metodlarının kişinin, kurumların ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmesine olanak sağlıyor. Eğitim içeriğinin İnternetten sabit ve mobil cihazlar aracılığıyla  ihtiyaç sahibine en uygun mecralardan, zamandan ve mekandan bağımsız sunulması  da eğitimin yaygınlaşması anlamına geliyor. Çağdaş eğitim yöntemi olan online eğitim yöntemleri  kullanarak öğretme ve öğrenmede verimlilik ve etkinlik sağlıyor.
Kobi’lerin de eğitimin çağdaş yöntemlerini kullanması kaçınılmaz bir durum. Amaç gerek kurumların, gerek çalışanların üretmekten sorumlu oldukları ürün ve hizmetleri en uygun koşullarda ortaya çıkarmaksa,  bunu en iyi biçimde yapmanın yolu  ilgili eğitimlerin sürekli, zamandan ve mekandan bağımsız  verilmesidir.   Online eğitim işte bunun en uygun yollarından biri. Sürdürülebilir bir eğitim için uygun bir yöntemdir. Değişen eğitim ihtiyaçları nedeniyle daha güncel eğitim içeriklerine erişim için  uygun bir yöntemdir. Uygun bir yöntem olmasının daha birçok nedeni sayılabilir. Eğitim ihtiyacı olan kişi ve kurum çalışanlarının  farklı bir mekana gitmelerine ihtiyaç kalmaz. İster işyerlerinden ister evlerinden, sanal sınıflarda sanki gerçek bir sınıf ortamındaymışcasına eğitim ihtiyaçlarını karşılamaları mümkün.  Farklı mekanlarda kendileriyle aynı bilgi ihtiyacını duyan kişilerle sanal ortamda bilgiyi  paylaşabilirler. Bu paylaşım belki de yakın çevrelerindeki katılımcılarla aynı mekanda örneğin sınıf veya şirket ortamında paylaşacakları bilgiden çok daha  fazla kendilerine değer katabilir. Sanal sınıfta Ülkesinde veya başka ülkerlerden kişilerle bir arada bulunurken onlarla aktif iletişim içinde bulunarak birçok konuyu paylaşabiliri bimediklerini sorarken bildiklerini onlara aktarır. Bilgiler paylaşıldıkça yenileri üretilir. İnternet ve bilişim teknolojileri bilginin daha da iyisinin üretilmesine ve paylaşılmasına  ortam sağlar.
Değişim sürecinde, eğitim sisteminde değişmeyen önemli aşamalar bulunmaktadır elbette. Bunlardan bir tanesi eğitim sürecinin sonucunda elde edilmek istenen çıktı eğitimli bireyler, eğitilmiş kurumlardır. Bu konuya özellikle dikkat etmek gerekir. Bir diğer ifadeyle sürecin amacı değişmedi. Amaç bireylerin ve kurumların doğru zamanda doğru içerikte bilgiye, ortak akla sahip olmasıdır. Bu amaç için izlenmesi gereken yöntemlerden en etkili ve verimli olanlardan birisi İnternetten sonra gelişen yöntemlerden biri olan online eğitimdir.  Sonuçta online eğitim İnternetten sonra gelişen en doğru yöntemlerden biridir. Çünkü amaca erişimi hızlandıran  bir yöntemdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir