Kobilife Aralık 2010 Sayısı

Bilgisayar ve ağ teknolojilerinin KOBİ’lere önemli fırsatlar sunduğu bir gerçek. Bu fırsatları değerlendirmek için ön koşul bilgisayar ve internet erişimine sahip olmak. Sahip olmanın, bilgisayar ve internet okur yazarı olmanın yanı sıra, önemli olan bunları  ihtiyaca yönelik kullanabilme becerisi.  Sonuçta bunlar birer araç ve bu araçlar KOBİ’lerin ihtiyaçlarına  cevap verdiği  sürece  sahiplik ve kullanım  anlam kazanıyor. KOBİ’lerin bu araçlarla fırsat elde etmelerinin yanısıra üretim, pazarlama, finans gibi yönetimle ilgili  problemlerini çözmelerini desteklediği  ve işlerini verimli yapmayı sağladığı sürece bilgisayar ve internet kullanmanın faydasından söz edilebilir.  Bu bağlamda bu ayın  yazısında KOBİLİFE okurlarıyla özellikle girişimlerin bilgisayar ve internet kullanım alışkanlıklarıyla ilgili bazı dikkat çekici istatistikleri  paylaşmak istiyorum. Konuyla ilgili ülkemiz özelinde istatistik üreten kurumların başında Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK, www.tuik.gov.tr) gelmekte. Bankalar Arası Kart Merkezi  (www.bkm.com.tr) e-ticaret  hacmi konusunda aylık bazda  işlem hacimlerini, işlem adedini yerli ve yabancı kartlarla, yurt içi ve yurt dışı kullanım kırılımlarıyla birlikte sitesinde yayınlamakta. Uluslararası kaynaklar arasında www.internetworldstats.com ve www.comscore.com  başvurulabilecek kaynaklar arasında. Konuyla ilgili güncel  istatistikler ve kaynakları konusunda bilgi veren ve içeriğinde, e-ticaret ve genel olarak İnternet ve web dünyasında  önemli gelişmeleri, kilometre taşlarını sayısal verileri  ön planda  tutarak değerlendiren  bir başka site ise www.webrazzi.com sitesi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması”  ilk defa 2005 yılında yapılmaya başladı ve bu araştırma 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında tekrarlandı.  Sevindirici olan artık bu konuda sürekliliği olan istatistikler üretilmesi. Benzer şekilde “Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” 2005, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında yapıldı. TUİK’in bu araştırmaları konuyla ilgili veri ihtiyacı duyan araştırmacılar ve diğer ihtiyaç sahipleri açısından önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu bilgi kaynağına TUİK’in resmi web sitesinden erişim olanağı bulunmaktadır.

TUİK’in sitesinde 2010 Kasım ayında yayınlanan en son haber bültenine göre 2010 yılı Ocak ayında girişimlerde bilgisayar kullanımı % 92,3’e yükselmiştir.  Bu oran bir önceki yıl olan 2009’un  aynı döneminde% 90,7 dir.

İnternet erişim istatistiklerine bakıldığında, 2010 yılı Ocak ayında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %90,9’u İnternet erişimine sahip olup, bu oran 2009 yılının aynı döneminde %88,8’dir. İnternet erişim oranı 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde %98,4 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %96,9, 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise %89,7’dir. İnternet erişiminin girişimin büyüklüğü ve bilgisayar sahipliği ile doğru orantılı olması beklenen bir sonuçtur, ancak internet erişiminin  daha küçük girişimlerde bile % 90 civarında olması sevindirici bir gelişmedir.

İnternet erişiminin bilgi kaynağı ve fırsatlarla dolu sanal dünyaya açılmak için gerekli olduğu bir dönemde genişbant bağlantıyla İnternete erişiyor olmak ise girişimlere artı bir değer  katar. Bu açıdan ele alındığında on girişimden dokuzunun İnternet erişiminde genişbant bağlantı kullanmakta olduğu bulgular arasında. 2010 yılı Ocak ayında girişimlerin %90,9’u İnternete erişimde genişbant bağlantı kullanmıştır. 

İnternet erişimi olan girişimler içinde web sayfasına  sahip olanların oranı ise %57,8 dir.  Bu oranın daha önceki yıllarda, 2007 ve 2008’de % 60’ın üstünde, bir önceki yıl 2009’da ise % 58,7 olarak  seyrettiği görünse de  web sayfası sahipliğinde son yılda bir düşme gözlendiğini söylemek hatalı olur. Çünkü web sitesi sahiplik oranı internet erişimi olan girişimler içindeki orandır ve bu oran yaklaşık %1 düşmüş gibi görünse de İnternet erişim oranının yükselmesi yani internet erişimi olan girişim sayısı arttığı için sayısal olarak bakıldığında web sitesine sahip olan girişim sayısında  küçük de olsa anlamlı sayıda bir artış söz konusudur.

Fayda elde etme ve fırsat değerlendirme süreci olarak bakıldığında sırasıyla bilgisayar sahipliği, internet erişimi ve web sayfası sahipliğinin aslında ön koşullar olduğunu belirtmiştik. Önemli olan bunların hangi amaçlar için kullanıldığı. TUİK’in yaptığı araştırmada bu konulara da ışık tutulmuş. Web sayfasına sahip olan girişimlerin, bu sayfalar üzerinden sunabiilecekleri en önemli hizmetler arasında ürün ve hizmetlerinin tanıtımı yer almakta.  Web sitesinden “ürün katalogları ve fiyat listesi” sunan girişimlerin oranı %78,4 ve bu oran açık ara fark ile amaçlar arasında en ön  sırada  yer almakta. Bunu %33,5 ile “web sitesinin güvenliği ile ilgili olarak güvenlik politikası beyanı, gizlilik mührü veya sertifikası” sunumu takip etmekte. Web sitelerinden açık iş pozisyonları için ilan veren ve çevrimiçi (online) iş başvurusu kabul eden girişimlerin oranı ise  %28,1 dir.

İstatistiksel  bilgiler doğru değerlendirildiği sürece isabetli kararlar alınmasındaönemli rol oynar. Gelecek sayılardaki yazılarımda gerek girişimlerle ilgili gerek hanehalkı internet kullanımına ilişkin en güncel araştırma bulgularını değerlendirmeye devam edeceğim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir